Alsang

Alsang er for alle sangglade mennesker. Vi synger fra
salmebogen, højskolesangbogen og evt. deltagernes egne medbragte sange.

Der er kaffe og kage til 10 kr. Sangen og hyggen er gratis. Det foregår i Holme Sognegård, udvalgte tirsdage kl. 19.30 under ledelse af organist Janni Beltoft.

2020 2. halvår

Vi afventer datoerne for 2. halvår