Alsang

Da sognegården er lukket på grund af Corona, tilbyder vi i stedet for alsang på nogle sangaftener i Holme Kirke, under titlen "Organistens Favoritter" ved Janni Beltoft.

Alle er hjerteligt velkomne på følgende tirsdage, kl. 19.30:

30. juni - 28. juli -  25. august
2020 2. halvår

Vi afventer datoerne for 2. halvår