Velkommen > Aktiviteter > Pensionistforeningen HHT

Pensionistforeningen HHTProgram for hele sæsonen kan hentes i Holme Sognegård


Torsdag 14. februar kl. 14.00

Ordinær generalforsamling

Normal dagsorden følges. Forslag til dagsordenen skal indleveres senest 8 dage før generalforsamlingen.


Vi slutter med banko

HHT er vært ved kaffen
Ændringer kan forekomme, men der vil altid være underholdning.   

 

Alle arrangementer afholdes i Holme Sognegård.

  

Bestyrelse

Gunner Jensen, formand

Hanne Nymann Christensen, kasserer

Lise Lykholt, sekretær

Anne Grethe Staack

Inge Jensen


Suppleant
Jytte Nielsen


Revisorer
Erik Petersen

Revisorsuppleant
Anny Jensen


Galleri Holme Sogn

Om Holme Sogn

Holme Kirke
Kirkekontoret | Holme Sognegård | Hjulbjergvej 175 | 8270 Højbjerg | tlf. 8627 1993 | Kontoret er åbent alle hverdage kl. 9.00 - 12.00 | torsdag tillige 16.00 - 18.00 | 2012 Holme Kirke