Torsdagsklubben 

Arrangementerne finder sted i Sognegården og starter kl. 14.00 og efter en times foredrag vil der bliver serveret en kop kaffe og et stykke kage, mens vi får en hyggelig snak en halv times tid.

Hvis corona-situationen tillader det hen på foråret, vil vi tilbyde korte foredrag. Eventuelle arrangementer vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Vi glæder os til at se jer igen!!


Nedenstående foredrag flyttes til efteråret på følgende datoer:

Foredrag: Var H. C. Andersen kongesøn

flyttes til d. 23. september kl. 14

Fhv. lærer Bent Holm vil holde et foredrag om H. C. Andersen og hans samtid.

H. C. Andersen blev født i Odense i 1805 i bunden af samfundet, men han steg i de næste 70 år til ”tops” i et meget klassebevidst samfund. H. C. Andersen oplevede på nærmeste hold de største forandringer, der nok er sket i Danmark. Ved sit foredrag kommer Bent Holm automatisk ind på de  samfundsændringer, der skete i Danmark i det 19. århundrede, hvor Helstaten Danmark om formiddagen juleaftensdag den 24. december 1799 var en regional stormagt, men 64 år senere var reduceret til Nationalstaten Danmark - en lilleputstat, hvor der skete store forandringer indenfor landbrug, industri, transport og kommunikation.

Var H. C. Andersen et illegitimt barn - et resultat af en romance mellem kronprins Christian, senere kong Christian den 8., og komtesse Elise Ahlefeldt – Laurvig? Blev barnet - som man gjorde dengang – anbragt, f.eks. hos en anonym skomagerfamilie i Odense?

Foredraget vil blive ledsaget af en del billeder.

 

Foredrag: Mennesket er sjældent perfekt

flyttes til d. 28. oktober, kl. 14

Birgit Fuglsbjergs lune fortællinger om opvæksten i Vestjylland og om opgaven at drive højskole i dag. Birgit Fuglsbjerg har været forstander på Rønde Højskole siden 2012. Hun er født og opvokset i et husmandshjem ved Lemvig. Hun fortæller om, hvordan de forandrede vilkår i landbruget og i hendes hjem op gennem 60’erne skabte grundlaget for det liv, som hun og mange andre har fået mulighed for at opleve. Oplevelsen af et stærkt fællesskab på landet trækker tråde helt ind i højskolens praksis i dag. Fællesskabet kan være det uperfekte menneskes redning også i 2021.