Frivillig

Frivillig ved arrangementer i kirke og sognegården?
Har du tid og lyst til at hjælpe ved arrangementer i kirke og sognegård er du meget velkommen til at kontakte kirketjenerne

Dorte Høyer Tuemand, tlf. 6162 1408

Maj-Britt de Lemos, tlf. 6162 1409