Familie- og børnegudstjenester


Søndag 3. marts kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste i Holme Kirke

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Holme Sognegård.

Der er slik i tønderne til børnene, og der kan købes kaffe/te og fastelavnsboller.