Velkommen > Kirkekontoret

Kirkekontoret

Kirkekontoret ligger på Hjulbjergvej 175

Åbningstider:

Personlig betjening:

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 9.00–12.00

Telefonisk betjening:

Mandag til fredag fra kl. 9.00-12.00

Onsdag d. 23. december er der udelukkende åbent for telefonisk betjening

Kontoret er lukket 24. og 31. december

Tlf. 86 27 19 93, e-mail: holme.sogn@km.dk


Kirkekontoret kan hjælpe med spørgsmål vedrørende:

Fødselsanmeldelse
En fødsel bliver registreret på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. En forældreanmeldelse er kun nødvendig, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.


Faderskab
Er man gift, får forældrene automatisk fælles forældremyndighed.
Hvis man ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal der udfyldes en Omsorgs- og ansvarserklæring. Moderen modtager automatisk en vejledning i E-boks om registrering af forældre. Omsorgs- og ansvarserklæring registreres inden for 14 dage efter fødslen af sognet, efter fristens udløb overgives sagen til Statsforvaltningen.
Har du/I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte kirkekontoret.

 

Dåb
Dåb aftales i god tid med kirkekontoret. Navnet på barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere oplyses til kirkekontoret senest tre uger før dåben. Ved voksendåb skal der oplyses navn og adresse på mindst 2 dåbsvidner. For at være fadder skal man være over konfirmationsalderen og være døbt med den kristne tro. Før dåben vil der være en samtale med den præst, der har gudstjenesten.

Læs om dåben her

Navngivning
Navngivning skal anmeldes senest 6 måneder efter barnets fødsel.
Navngivning skal ske digitalt med NemID på borger.dk.

Ønskes et ikke-godkendt navn til barnet, er det en god ide at begrunde det ønskede navn. Eksempler på begrundelser kan være, at navnet stammer fra en anden kultur, er en sammenskrivning af flere navne eller stammer fra en fjern slægtning. Hvis det er muligt, er det en god ide at skaffe dokumentation for navnet. En del navne kan kirkekontoret godkende umiddelbart vha. opslag i en række udenlandske navnedatabaser, men i andre tilfælde skal det iflg. loven godkendes af Statsforvaltningen.

Ankestyrelsens hjemmeside findes oversigter over alle godkendte fornavne samt frie efternavne.

Navneændring
Anmodning om navneændring skal ske digitalt med NemID på borger.dk, hvor betaling registreres i forbindelse med anmodningen. 
For de fleste navneændringer skal der betales et gebyr på 505 kr. (pr. 1. januar 2020). Undtaget er navneændring i forbindelse med vielse og navneændring for børn, der deler efternavn med en forælder, der ønsker navneændring. Kontakt kirkekontoret i tvivlstilfælde.

Vielse
Henvendelse skal ske til kirkekontoret i forbindelse med aftale af dato og tidspunkt for vielsen. Herefter rettes henvendelse til vielseskontoret i bopælskommunen med henblik på at indsende en ægteskabserklæring for at få udstedt en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er opfyldt. Attesten må højst være 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.

Prøvelsesattesten afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner. Herefter er der en samtale med den præst, der foretager vielsen.

Læs om vielse i kirken her

Begravelse og bisættelse
I forbindelse med dødsfald er man er altid velkommen til at kontakte præster og kirkekontor, der gerne hjælper med vejledning og svar på spørgsmål. Oftest kontaktes en bedemand, der kan bistå med praktisk hjælp og generel vejledning. Du kan finde en oversigt over bedemænd i Aarhus-området her.

Tid og sted for bisættelse/begravelse skal aftales på kirkekontoret.

Køb af gravsted mv. skal aftales med kirkegårdsleder, Peter Nørager, på telefon 8627 6260.

Læs om begravelse og bisættelse her

Medlem af Den danske Folkekirke
Man bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af Den Danske Folkekirke. Det gælder, uanset om man er barn eller voksen. Det er også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund (se under indmeldelse).

Læs mere om folkekirken her

Udmeldelse af folkekirken
Ønsker man at melde sig ud af Den Danske Folkekirke skal dette ske skriftligt eller ved personlig henvendelse til kirkekontoret. Det anbefales, at man ved udmeldelse fortæller sine pårørende om beslutningen, så det i tilfælde af dødsfald ikke kommer som en overraskelse.

Ved udmeldelse frasiger man sig retten og lysten til at få foretaget kirkelige handlinger som f.eks. vielse og begravelse/bisættelse.


Genindmeldelse i folkekirken

Har man tidligere været medlem af folkekirken kan man melde sig ind igen ved at henvende sig til kirkekontoret. I visse tilfælde er det nødvendigt at forevise dåbsattest.


Indmeldelse i folkekirken

Er man døbt i et andet kristent trossamfund kan man optages som medlem af folkekirken ved en præst i folkekirken. Henvendelse sker til  kirkekontoret, der sørger for administrationen.


 

Attester

Attester kan bestilles med NemID på borger.dk eller afhentes personligt på kirkekontoret mod forevisning af billedlegitimation. Dette er for at sikre, at uvedkommende ikke kan få udleveret andres attester og misbruge dem.

Det er en god ide at ringe i forvejen, så vi kan sikre, at vi har alle de informationer, vi skal bruge, for at udskrive attester.Galleri Holme Sogn

Om Holme Sogn

Holme Kirke
Kirkekontoret | Holme Sognegård | Hjulbjergvej 175 | 8270 Højbjerg | tlf. 8627 1993 | Kontoret er åbent alle hverdage kl. 9.00 - 12.00 | torsdag tillige 16.00 - 18.00 | 2019 Holme Kirke