Velkommen > Ledige stillinger

Ledige stillinger


Holme Pastorat

En stilling som sognepræst i Holme Pastorat (75%) i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet en forpligtigelse på 25% til at betjene Parasollen i Viby efter et af biskoppen fastsat regulativ.

Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100%

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2018 på kr. 11.100,00 årligt.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Der er ikke tilknyttet tjenestebolig til stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og indsendes til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@km.dk  og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15. Udløber 30. april 2018.


Der oplyses følgende om embedet:

Holme Sogn har 10.390 indbyggere heraf 7.625 medlemmer af Folkekirken. Sognet er et forstadssogn med blandet bebyggelse og må i øvrigt beskrives som folkeligt uden særlige retningspræg.

Sognet har 2 kirker. Hovedkirken er Holme Kirke med plads til 288 personer. Kirken er bygget i 1882 og ombygget flere gange. I 1969 blev kirken udvidet med sideskibe, og i 1982 fik den ny alterudsmykning med mosaik af kunstneren Valdemar Foersom Hegndal. Den er senest renoveret både indvendig og udvendig i 2012. Derudover har vi Lyseng Kirke. Den ligger på grænsen til Skåde Sogn og benyttes både af Skåde og Holme Sogne. Lyseng Kirke er en mindre kirke med plads til ca. 75 personer. Der afholdes ikke regelmæssige gudstjenester i Lyseng Kirke.

Der forefindes kirkegård ved både Holme Kirke og ved Lyseng Kirke, der begge administreres af Holme Sogn. På kirkegården er der ansat en kirkegårdsleder og 3 faste medarbejdere derudover.

Menighedsrådet består af 12 valgte medlemmer, og der afholdes 9 – 10 møder om året. Møderne foregår i en fordragelig og venskabelig tone og ikke uden humor. Kampvalg om pladserne i menighedsrådet hører absolut til undtagelserne.

Der er udover denne stilling ansat 2 præster i 100% stillinger. Der afholdes gudstjenester på 3 plejecentre én gang om måneden. Der er årligt 5 konfirmandhold fra to lokale folkeskoler. Der undervises ligeledes minikonfirmander.

Holme Sognegård danner ramme om mange aktiviteter. Sognegården ligger i gåafstand fra Holme Kirke på adressen: Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg. Sognegården er nyrenoveret og udbygget og består af lyse og moderne mødelokaler, undervisningslokaler til konfirmander og Holme Sogns kirkekontor. Derudover har Aarhus Søndre Provsti adresse i sognegården. Provsten og provstisekretær, samt provstiets fælles regnskabskontor har lokaler i sognegården.

Da der ikke er knyttet tjenestebolig til stillingen er der indrettet præstekontor i sognegården.

Holme Kirke og sogn danner ramme om en række forskellige arrangementer bl.a.:

Naturligvis gudstjenester om søndage og helligdage

Påske-, advents- og julearrangementer

Spagettigudstjenester

Ældregudstjenester

Høstgudstjenester

Koncerter

Sangaftener

Sommersang i Lyseng

Babysalmesang

Sommercafe i sognegården

Torsdagsklub

Pensionistforening

Derudover er der et betydeligt antal kirkelige handlinger i form af vielser og begravelser/bisættelser.

Kirkens øvrige ansatte:

1 kordegn med sekretær- og kommunikationsopgaver for præster og menighedsråd

2 kirketjenere

1 organist

5 korister


Vi søger en sognepræst:

Der vil indgå i vores fællesskab og samarbejde i en kirke og organisation, hvor der er ”højt til loftet”.

Aktivt vil deltage i sognets virke på alle planer.

Er imødekommende, udadvendt og gerne med humoristisk sans.

Kan møde mennesker, hvor de nu er i livet og tale med dem i ”øjenhøjde”.

Teologisk godt funderet og kan forkynde evangeliet i et nutidigt sprog.

Er engageret og har forståelse for udvikling og nytænkning i arbejdet i sognet.

Yderligere oplysninger kan fås hos menighedsrådets formand Egon Brauer, tlf. 8628 6099, mail: jpf@jpf.dk, eller sognepræst Kirsten Hald, tlf. 8627 2134, mail: kiha@km.dk, eller sognepræst Peter Sporleder, tlf. 2921 2183, mail: pns@km.dk.Indholdsbeskrivelse Cafepræst i Parasollen:

25% af præstens arbejde er knyttet til Parasollen i Viby, der er en social Cafe for psykisk sårbare mennesker med sociale udfordringer og et lille netværk. Parasollen er en selvejende institution med en bestyrelse. Driften opretholdes gennem tilskud fra kommunen, partnerskabsaftaler og overskud fra cafeen og genbrugsforretningen. Parasollen har mange frivillige tilknyttet. Den daglige leder er: Merete Graabæk, tlf. 8611 7703.
Der har været en præst tilknyttet parasollen gennem de seneste 15 år.

Præsten har faste træffetider og arbejdet består hovedsageligt af sjælesørgeriske samtaler med brugerne. Desuden afvikles der gudstjenester og kirkelige handlinger med udgangspunkt i de mennesker, der kommer i cafeen. Den nye præst kan selv medvirke til udvikling af funktionen og med tilknytning til andre lignende netværk i området.


Opgaver:

- Præsten kommer tre gange om ugen på Cafe Parasollen i 1 - 2 timer pr. gang med henblik på sjælesørgeriske samtaler.
- Præsten afvikler 1 månedlig morgensang i Viby Kirke.
- Præsten afvikler 3 gudstjenester om året i Viby Kirke målrettet Parasollen, de frivillige og det diakonale arbejde i Viby – gudstjenesterne er centreret omkring jul, påske og høst.
- Præsten afvikler 3 almindelige højmesser i Viby Kirke om året.
- Præsten afvikler kirkelige handlinger for Parasollens brugere i Viby og andre kirker.
- Præsten kan etablere tilknytning til andre netværk eller præster i Aarhus, der arbejder med detteområde. Lige som præsten frit kan bidrage med anden udvikling af funktionen.


Når ny præst er ansat fastsættes Indholdsbeskrivelsen endeligt i et regulativ af biskoppen.


Stillingsopslaget kan downloades som pdf fil:

Stillingsopslag sognepræst Holme Pastorat

Indholdsbeskrivelse Parasollen 


 

Galleri Holme Sogn

Om Holme Sogn

Holme Kirke
Kirkekontoret | Holme Sognegård | Hjulbjergvej 175 | 8270 Højbjerg | tlf. 8627 1993 | Kontoret er åbent alle hverdage kl. 9.00 - 12.00 | torsdag tillige 16.00 - 18.00 | 2012 Holme Kirke