Menighedsrådsmøder

Næste menighedsrådsmøde afholdes

Tirsdag 31. marts kl. 19.00 i Holme Sognegård.

Dagsorden kan læses her en uge før mødet.

Kommende menighedsrådsmøder

Tirsdag 21. april kl. 19.00

Tirsdag 26. maj kl. 19.00

Møderne holdes i Holme Sognegård. Der er offentlig adgang.

Dagsorden for menighedsrådsmøder bliver opslået i sognegården en uge før mødet og lagt på hjemmesiden. Referat fra seneste møde er opslået i sognegården. Seneste samt tidligere referater kan læses på hjemmesiden under menupunktet Referater.