Velkommen > Menighedsrådet > Menighedsrådsmøder > Referat februar 2011

Referat februar 2011


Referat af menighedsrådsmøde torsdag d. 24. februar 2011 kl. 19.00 


1. Orienterende meddelelser fra formanden
Dagsordenen godkendt

Indbydelse til forårsmøde i Århus Stifts Menighedsrådsforening: mandag den 7. marts kl. 19.00 på Diakonhøjskolen

Indbydelse til ekstra-ordinært repæsentantskabsmøde i Højbjerg-Højbjerg-Skåde Fællesråd torsdag den 24. marts kl. 19.30 i Lyseng Kirke

Grundejerforeningen Holmetoften/Bushøjvej har skrevet til Holme menighedsråd i forbindelse med legepladsens fremtid (på det grønne område bag sognegården). Menighedsrådet besvarer.


Opslag og besættelse af sognepræst ved konstitution medens Peter Sporleder er ude som feltpræst fra 1. juli og 9 måneder frem.


AA'erne har opsagt deres lejemål i sognegården pr. 1.3. 2011

 

Frigivelse af kapital til istandsættelse / ny sognegård.

Sognepræst Peter Sporleder har søgt orlov, da han skal virke som feltpræst fra 1. juli 2011. Der er derfor opslået præstestilling til besættelse ved konstituering.

Århus Stift har meddelt beløbet, som evt. kan frigives til istandsættelse af Holme Sognegård.


Lokallønsforhandlingerne med gartnerne er afsluttet.


2. Information fra personalekontaktpersonen
Intet nyt

3. Information fra præsterne
Intet nyt

4. Økonomi
Regnskabsgodkendelse er med på næste menighedsrådsmøde den 31.3.2011.
Regnskabet sendes ud 8 dage før sammen med indkaldelsen.

5. Orientering fra udvalgene:


a. Kirkeudvalg
Kirken skal ikke kalkes, men males i forbindelse med den indvendige renovering af Holme Kirke.
Provstiet har meddelt at Holme Menighedsråd har fået 400.000,- kr. i tilskud til den indvendige renovering af Holme Kirke

b. Administrationsudvalg for Lyseng Kirke
Byggeregnskabet er afsluttet pr. 31.12.2010

c. Kirkegårdsudvalg
Orientering om brev fra kirkegårdskonsulent Anne-Marie Møller.

d. Præsteboligudvalg
Der bliver hentet tilbud hjem i forbindelse med istandsættelser.

e. Informationsudvalg (blad/hjemmeside)
Det nye 8270-blad for marts, april og maj 2011 er ved at blive uddelt.

f. Sognegårdsudvalg
Der bliver installeret lys, så parkeringspladsen foran sognegården bliver bedre oplyst.

g. Aktivitetsudvalg
Der er fastelavnsgudstjeneste den 6. marts kl. 14.00 i Holme Kirke, med efterfølgende tøndeslagning i sognegården. FDF' erne hjælper til med arrangementet.

h. IT- udvalg
Der bliver holdt møde på mandag den 28.2.2011.

i. Byggeudvalg
Planlægning og ønsker til den første etape af den indvendige renovering af Holme Kirke er ved at være klar. Et konkret forslag, skal sendes til provstiudvalget efter menighedsrådets godkendelse.

j. Medarbejder-repræsentant
Gartnerne har været på kursus.

6. Evt.

Intet nyt.

Næste menighedsrådsmøde er torsdag den 31.3. 2011 kl. 19.00.
Galleri Holme Sogn

Om Holme Sogn

Holme Kirke
Kirkekontoret | Holme Sognegård | Hjulbjergvej 175 | 8270 Højbjerg | tlf. 8627 1993 | Kontoret er åbent alle hverdage kl. 9.00 - 12.00 | torsdag tillige 16.00 - 18.00 | 2019 Holme Kirke