Velkommen > Parken

Parken


Granskoven bliver fældet i uge 8-9

Granskoven i den vestlige ende af parken bag Holme Sognegård skal fældes.
Området, der er på ca. 0,4 ha, har gennem de sidste omkring 40 år været tilplantet med grantræer. De har nu vokset sig store og er med årene blevet et mindre og mindre kønt syn. En del af træerne er gået ud. Nogle af træerne er angrebet af trametes, også kaldet rodfordærver, en smitsom svampesygdom, der betyder, at træerne rådner nedefra og bliver mindre stabile.
Også for at forhindre ulykker i forbindelse med kraftig blæst/storm har Holme Menighedsråd besluttet at fjerne træerne.

Det vil ske i uge 8, og der vil i den forbindelse blive en del aktivitet i området med kørsel af store skovmaskiner, der dels vil fjerne træerne på roden og lave dem til flis, og derefter rodfræse området med henblik på nedbrydning af rodnettet.

Det kan desværre ikke undgås, at disse maskiner vil larme en del, og der vil blive kørsel med lastbiler på Holmetoften. Vi beder om forståelse for disse gener, som gerne skulle være overstået senest i uge 9.

Der vil kun blive arbejdet i dagtimerne, og er der kirkelige handlinger på kirkegården, vil arbejdet blive indstillet imens.

Det er vores hensigt at nyplante området f.eks. med eg, skovfyr, kirsebær og vild pære. Det hele omkranset af en bøgehæk. Disse planer er ikke endeligt på plads, men vi vil tilstræbe, at området bliver en mere naturlig del af det øvrige parkanlæg bag Holme Sognegård.


Mange hilsner
Holme Menighedsråd
 


Galleri Holme Sogn

Om Holme Sogn

Holme Kirke
Kirkekontoret | Holme Sognegård | Hjulbjergvej 175 | 8270 Højbjerg | tlf. 8627 1993 | Kontoret er åbent alle hverdage kl. 9.00 - 12.00 | torsdag tillige 16.00 - 18.00 | 2019 Holme Kirke