Velkommen > Gudstjenester

Gudstjenester

Holme Kirke


Da vi ikke har nogen gudstjenester i forbindelse med påsken, lægger vi evangeliet og et par ord fra præsterne på hjemmesiden til hver helligdag. Teksterne vil blive opdateret dagligt og kan findes her

I dag er der endvidere et link til en salme, som kan høres her


LANGFREDAG

Fredag d. 10. april 2020

Anden tekstrække


Korsfæstelsen
Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ude fra marken, og han hed Simon og var fra Kyrene; ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bag efter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig om mod dem og sagde: »Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn! For der kommer dage, da man vil sige: Salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Da skal man sige til bjergene: Fald ned over os! og til højene: Skjul os! For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne?«


Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes Hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne dér, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.« Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: »Andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte.« Også soldaterne kom hen og hånede ham; de rakte ham eddike og sagde: »Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv.« Der var nemlig sat en indskrift over ham: »Han er jødernes konge«.

De to røvere på korset

Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: »Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!« Men den anden satte ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.« Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«


Jesu død

Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han.


Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde: »Den mand var virkelig retfærdig.« Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så, hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilæa, stod og så alt dette på afstand.

Lukasevangeliet kap. 23 vv 26-49

Holme Kirke

Søndag 26. april kl. 10
Andagt og pilgrimsvandring
Frokost 20 kr. tilmelding til kirkekontoret 
Benedikte Vejlby Baggesgaard

Søndag 3. maj kl. 10
3. søndag efter påske 
Kirsten Hald

Mandag 4. maj kl. 19.15
75 året for befrielsen  
Kirsten Hald

Fredag 8. maj kl. 10
Bededag  
Peter Sporleder

Søndag 10. maj kl. 10
4. søndag efter påske  
Peter Sporleder

Søndag 17. maj kl. 10
5. søndag efter påske  
Peter Sporleder

Lyseng Kirke


Torsdag 21. maj kl. 10
Kristi himmelfarts dag  
Kirsten Hald

Holme Kirke


Søndag 24. maj kl. 10
6. søndag efter påske  
Kirsten Hald
Benedikte Vejlby Baggesgaard.

Lyseng Kirke


Tirsdag 26. maj kl. 14
Forårsgudstjeneste  
Benedikte Vejlby Baggesgaard

Holme Kirke


Søndag 31. maj kl. 10
Pinsedag  
Benedikte Vejlby Baggesgaard.

Lyseng Kirke


Mandag 1. juni  kl. 10
2. Pinsedag  
Benedikte Vejlby Baggesgaard.Undermenu

Galleri Holme Sogn

Om Holme Sogn

Holme Kirke
Kirkekontoret | Holme Sognegård | Hjulbjergvej 175 | 8270 Højbjerg | tlf. 8627 1993 | Kontoret er åbent alle hverdage kl. 9.00 - 12.00 | torsdag tillige 16.00 - 18.00 | 2019 Holme Kirke