Velkommen > Holme Kirke

Holme Kirke


Oprindeligt lå der en middelalderlig romansk kirke, hvor Holme Kirke ligger i dag. Den gamle kirke blev nedbrudt i 1882 på grund af dårlig vedligeholdelse. Samme  år blev den nuværende kirke rejst på den gamle kirkes plads, på en banke midt i den tidligere landsby, der i løbet af 1960`erne blev omdannet til en hurtigt voksende forstad til Århus.

Den nye kirke blev opført ved kongelig bygningsinspektør for Jylland, Vilhelm Theodor Walther (1819-92), der også står bag opførelsen af Gammel Aaby Kirke (1872-73) og Skt. Pauls Kirke, Aarhus (1884-87). Kirken blev indviet 1. søndag i advent 1882.

Kirken bestod af kor og skib med tårn i vest og våbenhus i syd. Bygningen var holdt i nyromanske stilformer med rundbuede arkadeblændinger på korets tre sider samt i våbenhusgavlen, hvis rundbuede døråbning indeholdt et nyhugget, glat tympanonfelt. Over skibets østgavl var en lille tagrytter, der camouflerede skorstenen.

I 1968 indledte man en omfattende restaurering, og kirken blev stærkt ombygget og udvidet ved arkitekterne Aksel Skov, der er arkitekten bag Risskov Kirke i 1934, og Aage Kristensen. Koret blev revet ned, og skibet blev forlænget. Idag fremstår Holme Kirke som et stort langhus. Efter ombygningen blev kirken taget i brug igen den 21. december 1969.

Efter 40 år var kirken begyndt at trænge til en kærlig hånd og i en 3-måneders periode fra januar 2012 gennemgik kirken igen en renovering. Invendigt blev kirken kalket, loftet malet og stolene repareret, malet og ombetrukket. Udvendigt kom der nyt tag på sideskibene.
Renoveringsarbejdet blev sat i gang den 2. januar 2012, og kirken genåbnede med en festgudstjeneste Palmesøndag den 1. april 2012.
Alle gudstjenester og kirkelige handlinger foregik i denne periode i  Lyseng Kirke.

Beskrivelse af kirken

Murene er af små røde teglsten over en høj sokkel af genanvendte kvadre fra den romanske kirke. Nederst er der et granitskifte med skråkant, herover tre skifter glaserede teglsten samt tre skifter rustikkvadre med afbankede hjørner.

Tårnet afsluttes med en ottesidet overdel med rundbuede glamhuller og ottedelt pyramidespir. 

Mosaikruderne er udført af Valdemar Foersom Hegndal (1916-2002), der også har tegnet to af kirkens messehagler. Den store mosaikrude i midten er fra 1982, og de to mindre er fra 1988/89.

Bænkestolene er fra 1969. Stolegavlene langs væggene er fra 1688, på nær to, der er fra 1882.

I kirkens loft hænger en fregat fra omkring år 1750 med en løve som gallionsfigur.

Orglet med 15 stemmer er bygget i 1968 af firmaet Marcussen og Søn.

Krucifikset er fra ca. 1675 og er lavet af egetræ. Fra ca. samme år er Kirkens to store lysestager i messingblik.

Den gamle altertavle, der nu hænger på kirkens sydside, er fra 1637. Epitafiet på kirkens nordside er af eg og bærer årstallet 1682. Der findes også et par romanske gravsten i kirken.
Altersølvet er fra 1727. Alterkalken bærer på en af fodpladens tunger et graveret alliancevåben for Frederik greve Danneskiold-Samsøe til Marselisborg og Dorothea komtesse Wedell.

Holme kirke er omgivet af en stor og smuk kirkegård.

Undermenu

Galleri Holme Sogn

Om Holme Sogn

Holme Kirke
Kirkekontoret | Holme Sognegård | Hjulbjergvej 175 | 8270 Højbjerg | tlf. 8627 1993 | Kontoret er åbent alle hverdage kl. 9.00 - 12.00 | torsdag tillige 16.00 - 18.00 | 2019 Holme Kirke